Best Babies Online Stores  |  
דף הבית >> תקנון הגרלת Wise Mommy LIKE
 

 

תקנון התחרות Wise Mommy LIKE

 

1. התחרות

1.1 גולשי דף הפייסבוק של Wise Mommy מוזמנים להשתתף בהגרלה נושאת פרסים.

1.2 הפרס הינו קשת אוניברסלית לעגלה של חברת TAF TOYS

1.3 ההגרלה תתקיים בתאריך המצוין בלשונית ההגרלה : 30/08/2013

1.4 במסגרת ההגרלה ימלאו המשתתפים את הפרטים הדרושים וישתפו את החברים.

1.5 אין מגבלה על מספר הפעמים שמשתתף יכול לשתף את חבריו בהגרלה.

 

2. תנאים וזכאים להשתתף בתחרות

2.1 המתחרים חייבים לעמוד בתקנון "פייסבוק"

2.2 המתחרים חייבים להיות מעריצים של הדף Wise Mommy

2.3  מתחרה אשר לא ממלא את התנאים שלעיל לא יוכל להשתתף בתחרות וממילא לא יוכל

לזכות בפרס.

2.4 עובדי Wise Mommy  ובני משפחותיהם הקרובים מדרגה ראשונה, לא יהיו זכאים להשתתף בתחרות.

 

3. אופן ההשתתפות בתחרות

3.1 יש להיכנס לעמוד של Wise Mommy  בפייסבוק

3.2 יש להצטרף לדף המעריצים אם אינכם חברים בו ע"י לחיצה על כפתור "אהבתי" או

"Like" בראשית העמוד.

3.3 יש להיכנס ללשונית ההגרלה

3.4 יש למלא את הפרטים הדרושים וללחוץ על הכפתור "שלח".

3.5 יש לשתף חברים

 

4. הפרסים וחלוקתם

4.1 הזוכים יתבקשו להשיב להודעה על זכייתם תוך שבוע מיום שליחת ההודעה אליהם.

בהודעה הם יציינו את פרטיהם הכוללים שם, שם משפחה, מספר ת.ז, כתובת עדכנית

ומספר טלפון.

4.2 זוכה שלא ידרוש את הפרס בתוך חודש ימים מיום קבלת ההודעה על ידו, ייחשב כמי

שויתר על קבלת הפרס וזכאותו לפרס תבוטל.

4.3 הפרסים ימסרו לזוכים בתיאום מראש מרחוב רופין 6 בראשון לציון. לזוכה תהיה האפשרות במידה ונבצר ממנו להגיע לקבל את הפרס בדואר רשום בדמי משלוח ע"ס 18 ₪.

 

5. צוות השופטים

שם השופט: צחי יעקב מנהל אתר Wise Mommy  בפיקוח עו"ד גלעד יעקב ושו"ת

 

6. שונות

6.1 ל Wise Mommy  הזכות לשנות או לתקן את תקנון התחרות בכל עת כאשר התקנון המחייב

הוא זה המפורסם בעמוד התחרות שבפיסבוק.

6.2 החלטת חבר השופטים לגבי הזוכים אינה ניתנת לשינוי והיא סופית ומוחלטת.

6.3 החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא במידה והתחרות תופסק

מכל סיבה שהיא כולל הפסקתה ע"י רשת הפייסבוק.

6.4 סמכות השיפוט בכל הקשור לטענה בקשר לתחרות ו/או לתקנון ידונו בבית משפט בתל

אביב בלבד.

1.1בכל מקום שהכתוב הינו בלשון זכר, הכוונה ללשון זכר ו/או נקבה.

 


לייבסיטי - בניית אתרים